ASHIMA AP47V V¨î¤@Åé¨ - ¶¦â ; 70MM / ASHIMA AP47V V BRAKE SHOES - BLACK ; 70MM

  • MOP$43.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


¥»©xºô¶Rº¡HK$800­»´ä¡B¿Dªù¦a°϶¶Âקֻ¼¥]¶l***¤£¥]¬A­«¶q¶W¹L5 kg ©Î ³̪øÃä¶W¹L60cmªº²£«~***
º¡HKD2000©ΥH¤WºP¨®­»´䥻¦a§K¹B¶O¡I¡I

V¨î¤@Åé¨