TOPEAK HACKSAW-TPS-SP47 / TOPEAK HACKSAW TOOL-TPS-SP47

TOPEAK HACKSAW-TPS-SP47 / TOPEAK HACKSAW TOOL-TPS-SP47

  • $280.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


¥»©xºô¶Rº¡HK$800­»´ä¡B¿Dªù¦a°϶¶Âקֻ¼¥]¶l

***¤£¥]¬A­«¶q¶W¹L5 kg ©Î ³̪øÃä¶W¹L60cmªº²£«~***

º¡HKD2000©ΥH¤WºP¨®­»´䥻¦a§K¹B¶O¡I¡I

°ӫ~´y­z:

¾T¦Xª÷¥´³yªº¿÷¨­¡A°t¦X10" ©M 12"¤M¤lªºªø«ץi¦ùÁY½վã¡A¤â¬`ªº³]­p¥i´£¨Ѿާ@®ɧóºë·Ǫº¤Á³ΡC
³z¹L 45 / 90 «ר¤«׽ո`¡A¯à§󻴩öªº¤Á³ΡC¤º«Ø 10" ªø 32 ¾¦ªººø±K¿÷¤M¡A¨ϤÁ³ξT½è¡BºÒÅֺûºާ÷»´ÃP¬٤O¡A¤Á­±¥­¾㤣©ö°_¤òÃä¡C
?
¤u¨ã§÷½è ¾T¦Xª÷ / ¿û
¿÷¤ù HSS Bi-Metal 32T
»²§U¥\¯à ¤º§t 10" / 32T ¿÷¤ù
¤ؤo 35 x 17 x 2.5 cm
­«¶q 550 g